TERMENI ȘI CONDIȚII
Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților utilizatori regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.dimansions.ro. Website-ul dimansions.ro este deținut și operat de S.C. Comparty SRL, cu sediul în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr.2/43/A, 520019, județul Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/26/2004. cod unic de înregistrare 16072682. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest Acord, Servicii sau Conținut, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact sau la contact@dimansions.ro.

1. Precizări cadru și definiții

Pentru o mai bună claritate a termenilor și a condițiilor: “site” înseamnă în continuare site-ul de internet dimansions.ro; “Administrator” – persoana sau echipa care se ocupă cu administrarea site-ului, “diMANSIONS” înseamnă orice serviciu oferit pe site, și / sau orice modul sau componentă a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează site-ul, care își creează cont pe site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul.

Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Prin utilizarea site-ului dimansions.ro acceptați și sunteți de acord cu termenii și condițiile parcurse, devenind parte a acestui acord. Obțineți astfel dreptul de utilizare al site-ului pe dimansions.ro.

Dacă NU sunteți de acord cu termenii și condițiile aici menționate, refuzați să deveniți parte a acestui acord. În acest caz, alegeți să NU utilizați serviciile disponibile pe dimansions.ro.

Administratorul site-ului dimansions.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.:

2.Obligațiile dvs.:

Nu veți:

(a) folosi Site-ul (sau orice parte a acestuia) pentru orice scop ilegal și nu veți fi de acord să îl folosiți în conformitate cu toate legile relevante;

(b) încărca sau transmite prin intermediul site-ului (i) orice virusuri de calculator, virusuri macro, cai troieni, viermi, roboți, bombe logice sau orice altceva proiectat pentru a interfera sau întrerupe procedurile normale de operare ale unui computer; orice material care este defăimător, ofensator sau cu caracter obscen sau amenințător sau care poate provoca neplăceri, inconveniente sau anxietate;

(c) utiliza niciun robot, cititor offline, aplicație de căutare / recuperare a site-urilor sau alt dispozitiv, instrument sau proces manual sau automat pentru a prelua, a indexa, a reproduce sau a eluda în orice mod structura de navigare sau prezentarea site-ului sau conținutul acestuia, inclusiv cu privire la orice CAPTCHA afișat pe site. Operatorii de motoare de căutare publică pot utiliza mijloace pentru a copia materiale de pe site-ul Web cu singurul scop și numai în măsura în care este necesar pentru crearea de indicatori accesibili publicului pentru materiale, dar nu și cache-uri sau arhive ale unor astfel de materiale. Putem revoca această excepție în orice moment;

Prin operator se înţelege orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

(d) utiliza niciun software sau sistem informatic automatizat pentru a căuta, rezerva, cumpăra sau obține în alt mod bilete, coduri promoționale, vouchere, carduri cadou sau orice alte articole care pot fi disponibile pe site din când în când, inclusiv trimiterea de informații de la dvs. computer la un alt computer în care un astfel de software sau sistem este activ;

(e) lua nicio acțiune care impune sau poate impune (la discreția noastră) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre;

Sunteți de acord că, în cazul în care aveți vreun drept, o reclamație sau o acțiune împotriva oricărui utilizator final al site-ului care provine din utilizarea acestui site de către utilizatorul final, atunci veți urmări un astfel de drept, revendicare sau acțiune independent și fără a recurge la noi.3. Drepturile noastre

Ne rezervăm dreptul de a:

(a) modifica sau retrage, temporar sau permanent site-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare și confirmăm că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de către o terță parte pentru modificarea sau retragerea site-ului ; și / sau

(b) modifica din când în când aceste condiții. Utilizarea continuă a site-ului (sau a oricărei părți a acestuia) ca urmare a unei astfel de modificări va fi considerată a fi acceptarea unei astfel de modificări. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic pentru a stabili dacă condițiile au fost modificate. Dacă nu sunteți de acord cu nicio modificare a condițiilor, atunci trebuie să opriți imediat utilizarea site-ului;

(c) monitoriza orice activitate și conținut asociat site-ului. Este posibil să investigăm orice încălcare a acestor Condiții sau plângeri legate de site și să luăm orice acțiune pe care o considerăm potrivită (care poate include, dar nu se limitează la emiterea de avertismente, suspendarea, încheierea sau atașarea unor condiții privind accesul și / sau eliminarea oricăror materiale de pe site).

4. Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor. Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

Conținutul site-ului în general

În cazurile în care conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip este preluat de administratorului site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de “comunicate de presă”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ și că administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu site-ul, conținutul acestuia, serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii conținutului site-ului.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al administratorului site-ului. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: contact@dimansions.ro sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de contact a site-ului. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea administratorului site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

5. Drepturi de autor

Conținutul de pe site-ul nostru este protejat prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și aparțin proprietarilor lor. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, puteți accesa și utiliza informațiile și materialele în cadrul site-urilor pentru uz personal. Dvs. nu puteți schimba, modifica, șterge, afișa, transmite, adapta, exploata sau copia pentru distribuirea sau vânzarea oricăror informații, materiale, mărci comerciale sau drepturi de autor pe alte site-uri.

Dvs. trebuie să obțineți permisiunea scrisă de la noi sau de orice altă entitate care deține proprietatea intelectuală pe site-urile noastre înainte de a putea publica, distribui, afișa sau exploata comercial orice material de pe site-uri. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord să respectați toate notificările privind drepturile de autor sau alte restricții postate. Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin administratorului site-ului și reprezintă conținutul site-ului.

6. Legături la alte site-uri web

Putem oferi legături către alte site-uri sau resurse. Serviciile pot conține linkuri către site-uri controlate de terțe părți. Sunteți de acord că dimansions.ro nu este responsabil de funcționarea, disponibilitatea și conținutul acestor site-uri.

Acești termeni de utilizare se aplică numai pentru site-ul nostru. Noi nu deținem nicio responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele pe care le legați. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. Ne rezervăm dreptul de a anula orice autorizație acordată pentru conectarea la site-urile noastre, și de a solicita încetarea unei astfel de conexiuni oricărui site, în orice moment. Utilizatorii înțeleg și acceptă că site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de administratorul site-ului utile în legătură cu conținutul site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către administratorul site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către administratorul site-ului.

În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

7. Confidențialitatea datelor private

Administratorul Site-ului nu va divulga, vinde sau închiria informații personale ale utilizatorilor, decât în cazul în care cererea se face de o instanță de judecată, în condițiile legii. Toate informațiile colectate sunt utilizate doar în scopul de a facilita comunicarea cu utilizatorul.

*Cum puteți să nu mai primiți e-mail de la noi? Fiecare e-mail trimis conține un link de dezabonare, acesta fiind o cale automată de a nu mai primi mesaje de la noi. Fiecare cerere de dezabonare se procesează imediat. Angajamentul nostru dimansions.ro este împotriva trimiterii de spam.

* Definiția termenului de spam (conform Mail Abuse Prevention System), un mesaj electronic este considerat spam dacă:

- datele de identitate ale destinatarului, precum și conținutul sunt irelevante, pentru că mesajul este în mod egal aplicabil mai multor potențiali beneficiari;

- beneficiarul nu a acordat verificabil deliberat, explicit și irevocabil permisiunea ca acestea să fie trimise;

- transmiterea și recepționarea mesajului de către destinatar se face pentru a da un beneficiu disproporționat expeditorului.

De asemenea, considerăm spam orice mesaj ilicit și ilegal.

8. Limitarea răspunderii

În timp ce vom depune eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricăror informații pe care le plasăm pe site, nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu exactitatea acesteia.

8.1. Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe răspunderea lor. În consecință, administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere cu privire la orice informații și date din conținutul site-ului, inclusiv dar nu numai, cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

8.2. Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nicio garanție că site-ul web sau produsele ori serviciile oferite pe site, indiferent dacă este vorba de noi sau în numele nostru (inclusiv descărcări gratuite de software) să fie neîntreruptă, în timp util, securizată sau fără erori, defectele vor fi corectate sau că Website-ul sau serverul care o face disponibilă sau produsele sau serviciile oferite pe site-ul nostru, fie prin noi, fie în numele nostru, fără viruși sau bug-uri sau sunt pe deplin funcționale, corecte sau fiabile. Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru eventualele pierderi de conținut sau materiale ca urmare a încărcării sau descărcării de pe site.

8.3. Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții din Condiții, nimic nu vă va limita drepturile de consumator în conformitate cu legislația română.

8.4. Recunoașteți că nu putem garanta și, prin urmare, nu vom fi în niciun fel răspunzători pentru securitatea sau confidențialitatea site-ului și pentru orice informații furnizate sau preluate de pe site de către dvs.

8.5. Sub rezerva clauzei 8.6 nu vom fi răspunzători în contract, delictuală (inclusiv, fără a se limita la neglijență) sau în alt mod pentru:

(a) orice pierderi economice care includ, fără a se limita la pierderea veniturilor, a profiturilor, a contractelor, a economiilor sau a economiilor anticipate);

(b) orice pierdere de bunăvoință sau reputație;

(c) orice pierderi speciale sau indirecte sau indirecte, oricare ar fi acestea;

în orice caz, dacă aceste pierderi s-au aflat sau nu în contemplarea fiecăruia dintre noi la data la care a survenit evenimentul care a dat naștere pierderii.

Nicio prevedere din Condiții nu va exclude sau nu va limita răspunderea noastră pentru moartea sau vătămarea corporală rezultată din neglijența noastră sau a servitorilor, agenților sau angajaților noștri sau orice răspundere în delictul de înșelăciune.

8.6. Administratorul site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul, de orice fel al site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de către utilizatori. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

9. Violarea dreptului de proprietate intelectuală

Dimansions.ro respectă dreptul de proprietate intelectuală. Dacă credeți că lucrările dvs. sunt incluse în servicii într-un mod care violează dreptul de autor, vă rugăm să ne semnalați acest lucru utilizând secțiunea CONTACT a Site-ului, indicând:
- semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizată să acționeze în numele deținătorului drepturilor de autor;

- descrierea lucrării protejată prin drepturi de autor care a fost violată, cu menționarea perioadei / datei în care materialul violat a fost utilizat ca parte a Serviciului;

- adresa / adresa dvs. de email și numărul de telefon la care puteți fi contactat;

- o declarație din care să reiasă că utilizarea lucrării inclusă ca parte a serviciului nu este autorizată de posesorul dreptului de autor, de împuternicitul sau de lege;

- o declarație înregistrată notarial din care să reiasă că declarația de la punctul 4 este corectă și că dvs. sunteți proprietarul lucrării sau persoana împuternicită de proprietarul lucrării să acționeze în numele lui.

10. Disponibilitatea serviciului

Administratorul dimansions.ro își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului dimansions.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de CONTACT sau la adresa de email contact@dimansions.ro.

11. Actualizare acord
Când se impune, dimansions.ro actualizează condițiile acestui acord și postează varianta actualizată. Este responsabilitatea dvs. să reparcurgeți acordul și să vă informați despre schimbările apărute. Continuarea utilizării serviciilor semnifică acordul dvs. privind actualizările publicate. Noua versiune o înlocuiește pe cea veche și cuprinde întregul acord între dvs. și dimansions.ro privind serviciile și conținutul.

12. Notificări generale
Utilizând serviciul, consimțiți comunicarea electronică dimansions.ro cu privire la cont, servicii și conținut. Sunteți de acord că orice mijloc de comunicare electronică utilizat de dimansions.ro în relația cu dvs. satisface cerințele legale. Orice neînțelegere privind prezentul acord se soluționează pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, se va recurge la mijloacele prevăzute de lege.

Abținerea dimansions.ro de a acționa într-o împrejurare specială nu semnifică renunțarea de a acționa în situații similare.

Versiune actualizată la 12.02.2019