By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Regulament

REGULAMENT, TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE diMANSIONS Fun Garden 2022

DATA: 24 - 26 IUNIE 2022

LOCAȚIE: Coresi Business Park, Brașov

 

Accesul pe teritoriul festivalului se face începând cu 24 iunie, ora 14:00.

Participanții pot intra și ieși de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, dacă au la mână o brățară intactă RFID de festival.

Orele de începere și de finalizare a oricăror concerte sau evenimente din cadrul Festivalului, precum și ordinea spectacolului fiecărui artist pot fi modificate unilateral de către organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Toți participanții sunt percheziționați la intrare. În cazul refuzului de a fi supus percheziției, participanților le va fi refuzat accesul la eveniment.

I. ORGANIZATORUL ŞI EVENIMENTUL

ORGANIZATORUL

SC Comparty SRL

CUI: 16072682

J14/26/2004

2004-01-22

EVENIMENTUL

diMANSIONS Fun Garden – 24 - 26 iunie 2022, ce se desfășoară în Coresi Business Park, Brașov, România.

II. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului diMANSIONS Fun Garden (în continuare Festivalul), organizat de Comparty SRL (intitulat în continuare Organizator).

2. Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți participanți la Festival.

3. Regulamentul poate fi găsit pe www.dimansions.ro/regulament și va fi afișat la intrarea în Festival.

4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înștiințare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișata pe site-ul evenimentului www.dimansions.ro și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

5. Prin cumpărarea unui bilet, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

III. CATEGORII DE BILETE ȘI ACHIZIȚIONAREA ACESTORA

1. CATEGORII DE BILETE

1.1 Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul www.dimansions.ro sau de pe site-urile partenerilor Organizatorului (iaBilet), dar și în rețeaua fizică iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00 - 22:00), Berăria H, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman, librăria Libmag, în punctele de vânzare Casa de Balet și pe terminalele Selfpay din toată țara, conform prevederilor capitolului.

1.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără o înștiințare în prealabil.

1.3 Participanții pot opta pentru 4 tipuri de bilete, respectiv:

  • Abonament 3 zile (abonament pe toată durata festivalului);
  • Abonament VIP 3 zile (abonament premium pe toată durata festivalului);
  • Bilet de o zi;
  • Bilet VIP de o zi.

1.4. Abonament 3 zile - Biletul oferă acces pe teritoriul festivalul. Cu acest tip de bilet, participanții pot lua parte la eveniment începând de Vineri, 24 iunie 2022, începând cu ora 14:00 și au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului, respectiv până în data de 26 iunie, ora 11:58 PM. 

1.5. Abonament VIP 3 zile – Acest bilet oferă acces pe teritoriul festivalului și în zona VIP menționată pe harta festivalului. Participanții pot lua parte la eveniment de Vineri, 24 iunie 2022, începând cu ora 14:00 și au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului, respectiv până în data de 26 iunie, ora 11:58 PM.

1.6. Biletul de o zi - Asigură participantului accesul la eveniment pe ziua respectivă, începând cu orele 10:00 AM până la finalul concertelor din ziua respectivă, oră la care încetează valabilitatea biletului de o zi, iar participantul este obligat să părăsească perimetrul festivalului. Dacă participantul refuză să se conformeze, organizatorul, prin intermediul colaboratorilor săi, își rezervă dreptul de a-l însoți în afara perimetrului festivalului.

1.7. Bilet VIP de o zi – Acest bilet oferă acces pe teritoriul festivalului și în zona VIP menționată pe harta festivalului pe ziua respectivă, începând cu orele 10:00 AM până la finalul concertelor din ziua respectivă, oră la care încetează valabilitatea biletului de o zi, iar participantul este obligat să părăsească perimetrul festivalului. Dacă participantul refuză să se conformeze, organizatorul, prin intermediul colaboratorilor săi, își rezervă dreptul de a-l însoți în afara perimetrului festivalului.

1.8. Accesul minorilor sub 2 ani nu este recomandat, iar pentru cei între 2-18 ani se face doar cu bilet valid și împreună cu un însoțitor adult. Organizatorul își asumă dreptul de a verifica data de naștere a minorului, iar părintele trebuie să prezinte acte doveditoare.

1.9. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către diMANSIONS sau partenerii autorizați diMANSIONS.

IMPORTANT!

1.10. În cazul în care vor fi descoperite bilete/invitații/brățări contrafăcute sau falsificate, Organizatorul va sesiza organele de urmărire penală competente.

1.11. Biletele cumpărate nu pot fi returnate, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.

1.12. Bilete achiziționate nu pot fi folosite decât pentru uz personal. Prin excepție, bilete achiziționate pot fi folosite în scop comercial, cum ar fi pentru organizarea de campanii promoționale, oferirea biletelor drept premii pentru concursuri etc., doar cu acordul prealabil și în scris a Organizatorului. Nerespectarea acestei obligații va duce la anularea biletelor folosite în scop comercial și obligarea persoanelor responsabile la repararea prejudiciului astfel creat.

2. CUMPĂRAREA BILETELOR

2.1. Cumpărarea online a biletelor se poate face de pe www.dimansions.ro, sau de pe site-urile partenerilor Organizatorului (iaBilet). Plata se face doar prin card, iar biletul va fi emis doar în momentul în care plata a fost confirmată. Ulterior participanții vor primi biletul în format online pe adresa acestora de e-mail.

2.2. Cumpărarea biletelor de la partenerii autorizați se face în conformitate cu termenii și condițiile emise de către aceștia. Partenerii autorizați au dreptul de a percepe un comision de administrare care se adaugă peste prețul normal al biletului.

2.3. Biletele pot fi achiziționate în rețeaua fizică iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00 - 22:00), Berăria H, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman, librăria Libmag, în punctele de vânzare Casa de Balet și pe terminalele Selfpay din toată țara, conform prevederilor capitolului.

IV. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. ACCESUL LA FESTIVAL

1.1. Accesul pe teritoriul festivalului se face începând cu 24 iunie 2022 de la ora 14:00.

1.2. Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul în Festival, pe răspunderea participantului.

1.3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brățară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul își rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori consideră necesar brățările, atât la intrarea în incinta festivalului, cât şi pe tot perimetrul festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

1.4. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării la momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

1.5. Intrarea/ieșirea se face doar prin zonele special amenajate, prin validarea brățării.

1.6. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității biletului/invitației și validării acestuia.

1.7. Dacă în urma verificărilor de la intrare sau din cadrul festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spațiu din afara festivalului (ex: mașină, spațiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

1.8. În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. În cazul în care în urma controlului vor fi găsite arme deținute legal, nu va fi permis accesul respectivului participant în incinta festivalului, fiind contrar Regulamentului.

2. Minorii

Minorii vor primi brățări de altă culoare, care nu le va permite cumpărarea băuturilor alcoolice sau a țigărilor. În orice situație, Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenția părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice și țigări.

Accesul minorilor sub 2 ani nu este recomandat, iar pentru cei între 2-18 ani se face doar cu bilet valid și împreună cu un însoțitor adult. 

La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.

Accesul minorilor sub vârsta de 14 ani în incinta festivalului se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere) numai dacă aceștia sunt însoțiți de un părinte sau persoana care exercită autoritatea părintească (tutore), care va semna o declarație specială/expres, prin care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului, care poate fi descărcată aici. Un părinte/persoana care exercită autoritatea părintească (tutore) poate însoți cel mult 3 minori.

Accesul minorilor fără însoțitor, cu vârste cuprinse între 14-18 ani se va face numai pe baza unui bilet valid și a actului de identitate. Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze Anexa 1 – „Declarația de angajament”, fără de care nu va fi permisă intrarea minorului în zona de desfășurare a evenimentului, indiferent dacă are sau nu însoțitor. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

În unele zone ale evenimentului accesul minorilor sub 18 ani este strict interzis.

Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul evenimentului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul evenimentului a copiilor sub 10 ani. Minorii însoțiți de părinți sub 4 ani trebuie să poarte căști antifonice.

 

3. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

3.1. În momentul intrării în festival, participantul ia la cunoștință acest regulament, afișat în loc vizibil și și-l asumă în totalitate.

3.2. Participanții nu pot introduce alcool, mâncare sau alte lichide de orice fel în perimetrul festivalului.

3.3. Participarea la eveniment se face pe propria răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

! Organizatorul atrage atenția participanților că spectacolele pot include și puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nicio răspundere, aceasta revenind persoanelor care dețin sau operează aparatura.

3.4. Pentru zonele de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, hinte, trambuline și alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul festivalului, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare.

3.5. Este interzisă intrarea cu maşina în zona festivalului fără un permis de acces eliberat de organizator. Organizatorul recomandă folosirea autobuzelor sau a mașinii personale pentru a ajunge în Olteni.

3.6. Organizatorul va anunța în prealabil orele concertelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

3.7. Organizatorul pune în vederea participanților faptul că în condiții de vreme extremă, ploi torențiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca ieşirile din festival să fie aglomerate, motiv pentru care aceştia trebuie să îşi păstreze calmul. De asemenea, în această situaţie, există riscul ca mijloacele de transport în comun (autobuzele) să fie foarte aglomerate sau să nu fie suficiente pentru numărul total de pasageri. Vremea extremă poate determina ca maşinile din parcare să fie greu de scos. În toate aceste situaţii, participanţii trebuie să urmărească şi să respecte comunicările sau instrucţiunile organizatorului sau reprezentanţilor aparţinând inspectoratului pentru situaţii de urgență.

4. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI

4.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

4.2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

4.3. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta festivalului, să respecte şi să nu distrugă mediul înconjurător şi domeniul Castelului Miko, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.

4.4. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului eveniment și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia evenimentului.

Participanții iau notă de faptul că Organizatorul, Partenerii Contractuali autorizați de organizator, asociații săi, membrii presei, alți Participanți și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale evenimentului.

Prin urmare, toți Participanții, în virtutea participării lor la eveniment, acordă Organizatorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentelor TCG, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive cu privire la înregistrările Participanților, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie în legătură cu evenimentul. Organizatorul și persoanele autorizate de organizator au dreptul nerestricționat de a obține profit, de a utiliza (în special în scopul promovării evenimentului), copia, publica, face publice, difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Participanților, fără a fi necesar să îi plătească pe Participanți pentru aceasta. Participanții iau notă în mod expres de faptul că Organizatorul poate înregistra evenimentul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la eveniment, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces. Participanții nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva organizatorului în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

4.5. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul evenimentului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor incorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional. Participanții nu pot, fără acordul prealabil al organizatorului, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut. Organizatorul, în mod express, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către alți Participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto/video până la sfârșitul evenimentului și de a șterge respectivele înregistrări.

! Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului sau montarea de echipamente profesionale de filmat.

4.6. Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în zone de eveniment – inclusiv în zona din fața porților de intrare la eveniment – fără permisiunea prealabilă scrisă a organizatorului.

4.7. Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun Partener Contractual din cadrul evenimentului. Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă în zone de desfășurare a evenimentului și se pedepsește prin lege. Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce un sistem la orice program prin care se poate oferi alcool Participanților doar dacă Participantul respectiv prezintă o certificare, furnizată după identificarea anterioară sau prima identificare, cu privire la faptul că are dreptul să consume alcool (de ex. cartea de identitate care atestă vârsta).

4.8. În cazul în care vor fi identificați minori sub 14 ani care nu sunt însoțiți, Organizatorul va sesiza organele competente.

4.9. Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu evenimentul, indiferent de numărul participanților, dacă organizatorul nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens. Această aprobare este acordată de organizator la libera sa alegere, în baza solicitării prealabile a organizatorului respectivei demonstrații.

4.10. Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul festivalului sau în apropierea acestuia.

4.11. În zona de desfășurare a evenimentului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai Organizatorului sau Partenerii Contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Participanții se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la eveniment, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul evenimentului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

La eveniment se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se percepe plată. Participanții se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.

Participanții vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de organizator sau Partenerii Contractuali. Dacă Organizatorul decide astfel, pe amplasamentul evenimentului toate prețurile și taxele de cumpărare vor fi plătibile exclusiv prin metodele desemnate de Organizator, în loc de numerar.

4.12. Accesul în interiorul castelului şi a tuturor anexelor cu excepţia celor special amenajate pentru desfășurarea festivalului este interzis şi extrem de periculos.

5. OBIECTE PIERDUTE

5.1. Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată pe harta festivalului). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de cel mult 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

5.2. Organizatorul nu are obligația de a asigura depozitarea bunurilor pentru o perioadă mai lungă de 10 zile și nici să asigure livrarea bunurilor către proprietari.

5.3. În cazul produselor perisabile sau care se deteriorează rapid, termenul de 10 zile va putea fi redus de către Organizator, fără o notificare prealabilă.

6. SECURITATE. PRIM AJUTOR

6.1. În interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanții sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

6.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

6.3. Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în caz de nevoie, în care vor activa persoane calificate.

6.4. Organizatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare, astfel încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul zonei de desfășurare a evenimentului.

Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți la eveniment.

În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a evenimentului, Participanții au următoarele obligații:

- să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților;

- să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană;

- să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a evenimentului, fără riscuri pentru securitate și sănătate;

- să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora;

- Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului;

- în caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor.

 

V. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant care deține un bilet valid.

2. Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiții meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.)

3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul regulament.

4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

8. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

VI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, bază de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe dimansions.ro sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul diMANSIONS Fun Garden. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

VII. DEFINIŢII

Bilet: un document emis în orice formă (pe suport de hârtie sau în formă electronică), prin care se atestă dreptul la o brățară de acces la evenimentul diMANSIONS Fun Garden 20200; Biletele au un număr și cod unic de identificare. Prin achiziționarea biletelor cumpărătorii se obligă să respecte prezentul regulament, termenii și condițiile generale, regulile de acces și participare la eveniment, așa cum acestea sunt explicate și enumerate aici.

Brățară: un accesoriu aplicat la validarea unui bilet la momentul accesului la eveniment, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3.1 de mai sus – certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a participa la eveniment și definește zonele în care purtătorului său i se permite accesul.

Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpără biletul la eveniment.

Durata evenimentului: corespunde cu perioada de timp dintre începutul și sfârșitul evenimentului. Începutul evenimentului va corespunde cu momentul validării biletului de acces și autorizării accesului în zona de eveniment, iar sfârșitul evenimentului corespunde momentului în care biletul și brățara nu mai oferă accesul la programe artistice sau de divertisment în incinta spațiului delimitat de desfășurare a evenimentului.

Eveniment: totalitatea programelor de artă ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte servicii gratuite sau cu plată oferite de organizator.

Organizatorul: Comparty S.R.L., societate românească, cu sediul în Sfântu Gheorghe, Grigore Bălan nr.2/43/A, județul Covasna, număr de ordine în Registrul Comerțului J14/26/2004.

Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la eveniment sau legate de eveniment, pe baza unui contract cu organizatorul.

Participanți: toate persoanele care participă la eveniment, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați.

Participanți Autorizați - Cumpărătorul biletului și beneficiarul unei invitații, legitimații de acces, care asigură drepturi similare cu ele ale unui bilet.

Participant Neautorizat - persoană fizică ce participă la eveniment fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o brățară în schimbul unui bilet dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la eveniment cu o astfel de brățară.

Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la organizator sau alți parteneri contractuali în cadrul evenimentului  sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Organizator sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul evenimentului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.

Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Organizatorul, partenerii contractuali, vizitatori sau cumpărătorii Biletelor.

Zona de desfășurare a evenimentului: Coresi Business Park, Brașov, județul Brașov și suprafețele conexe incluse în zona de activități specifice evenimentului și delimitate sau marcate în acest sens.

TCG: Acești Termeni și Condiții Generale ce guvernează desfășurarea evenimentului, sunt disponibili atât pe site-ul www.dimansions.ro cât și la toate intrările în zona de desfășurare a evenimentului.

Card Bancar Contactless MasterCard – element material, emis de către o bancă sau instituție acreditată care constituie modalitate de încasare/plată a bunurilor vândute/cumpărate în interiorul Locului Evenimentului, conform Regulamentului evenimentului.

Brățara RFID (RadioFrequency IDentification) – elementul material care constituie singura modalitate de încasare/plată a bunurilor vândute/cumparate în interiorul Locului Evenimentului.

Încărcare Brățară RFID - procesul prin care participanții la Eveniment vor încărca instrumentul de plată „bani” pe instrument de plată „Brățara RFID”, instrument cu ajutorul căruia vor putea achiziționa produse vândute în cadrul Evenimentului.

Returnare sume Brățara RFID - procesul invers procesului ”Încărcare Brățară RFID”, respectiv procesul prin care participanții la Eveniment vor descărca sumele rămase necheltuite de pe instrumentul de plată - „Brățară RFID” în instrument de plată „bani”. Procesul de Returnare sume Brățară RFID presupune ca inițial să existe procesul Încărcare Brățară RFID.

Cititor de Brățară RFID – instrumentul cu ajutorul căruia se gestionează încasarea/plata produselor vândute/cumpărate.

Suma încărcată pe Brățara RFID este un multi-purpose voucher (MPV), asa cum îl definește legislația Comisiei Europene.

Teritoriul festivalului este reprezentat de spaţiul din curtea şi interiorul Castelului Miko din Olteni, județul Covasna, în care este permis accesul participanților care au un bilet valid la evenimentul diMANSIONS 2021, spațiu delimitat conform semnelor instalate de către organizator, care nu include și zona de camping.

Zona indoor Este orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

Zona outdoor Orice alt spațiu care nu este considerat indoor.

VIII. RELAȚIE JURIDICĂ

Prezentele TCG se vor aplica:

- participării vizitatorilor sau cumpărătorilor biletelor la eveniment

- participanților neautorizați.

Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la eveniment și relațiile care se stabilesc între organizator și participanți cu ocazia evenimentului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea acestora ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.

Prin participarea la eveniment, participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile organizatorului de a controla respectarea TCG.

Acceptarea prezentelor TCG marchează încheierea relației contractuale dintre participanții autorizați și organizator.

Prezentele TCG sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe site-ul www.dimansions.ro. Organizatorul precizează că TCG pot fi modificate după cumpărarea biletului, chiar și imediat înainte de eveniment. Organizatorul recomandă participanților să monitorizeze modificările prezentelor TCG.

Cumpărătorul biletului este de acord, prin cumpărarea biletului, deținătorul biletului – altul decât cumpărătorul biletului – este de acord prin obținerea în mod legal a Biletului, iar Participantul – dacă nu este deja deținător al biletului– este de acord prin primirea brățării să fie obligat prin prezentele TCG.

Participanții neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu organizatorul, deoarece acesta nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a biletelor și/sau abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a-i sancționa pe cei care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula biletele/abonamentele respective. Organizatorul garantează doar valabilitatea biletelor vândute prin rețelele partenerilor contractuali sau prin punctele de vânzare proprii.

Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile cumpărării de bilete online sau în format fizic sunt furnizate de partenerii contractuali care vând bilete în locații fixe, pe interfețele de cumpărare a biletelor online sau în punctele de vânzare, în special în legătură cu următoarele aspecte: plata și metode de efectuare a plății, facturare, prelucrarea datelor și rambursare.

Biletele cumpărate nu pot fi returnate sau înlocuite. Nu se va acorda nicio rambursare în cazul în care Cumpărătorul Biletului sau persoana – alta decât Cumpărătorul Biletului – care se află în mod legal în posesia biletului sau a brățării nu dorește să participe sau nu poate participa la eveniment din orice motiv (altul decât cauze de forță majoră). Pierderea biletului duce la pierderea dreptului de a participa la eveniment.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă.

Deținerea legală a Biletelor conferă dreptul de a primi brățări, după ce biletele sunt validate, colorate în funcție de tipul biletului. După schimbarea Biletului cu o brățară, brățara va conferi drepturile și obligațiile conferite de bilet.

Brățările sunt netransferabile și netransmisibile.

Participanții au obligația de a purta brățările pe toată durata desfășurării evenimentului, la încheietura mâinii sau în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii evenimentului pot inspecta brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare a evenimentului, pe toată durata acestuia.  Participantul  este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a brățării.

Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile.

Organizatorul nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute. Participanții cu brățări deteriorate își pierd dreptul de a se afla în zona de desfășurare a evenimentului, fiind excluși în afara acesteia. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a brățării, participantul este obligat să-și achiziționeze un bilet nou dacă dorește să rămână în zona de desfășurare a evenimentului.

Oferte promoționale, tombole și concursuri

Organizatorul, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte.

Orice promoție, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

Dispute

Orice conflict apărut între Organizator și clienții săi ca urmare a participării la eveniment sau a utilizării Site-ului Evenimentului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române.

Forța majoră

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Evenimentului în situații excepționale.

IX. OBIECTE INTERZISE

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentului, Organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona de desfășurare a evenimentului.

Prin urmare, este interzisă intrarea la diMANSIONS Fun Garden cu următoarele obiecte:

-          Droguri

-          Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant)

-          Genți, ghiozdane sau borsete mai mari decât dimensiunile 21 x 29 x 12 cm

-          Biberoane

-          Alcool

-          Cuțite, arme, bricege, obiecte contondente

-          Cutii de băutură

-          Conserve

-          Artificii sau orice alt material pirotehnic

-          Lasere

-          Spray-uri

-          Bannere susținute de bețe, steaguri sau pancarte

-          Scaune

-          Lanțuri

-          Mâncare sau băutură

-          Animale de companie

-          Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor)

-          Materiale inflamabile  sau explozive

-    Aparate foto sau video de uz profesional, inclusiv orice fel de aparat DSLR ori + lentile detașabile și trepied

-          Selfie stick-uri

-          Orice alt obiect care pot fi periculos pentru alți participanți la eveniment

 

Este permis accesul cu:

-          Aparate de fotografiat compacte

-          Brichete

-          Camere GoPro 

-          Baterii externe

-          Medicamente

-          Insulină

-          Picături – uz medicinal

-          Spray inhalator pentru astmă

 

Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică.  Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea evenimentului vor percheziționa în detaliu fiecare participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.

Toți Participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul evenimentului.

Este interzisă intrarea Participanților cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul acesta în zonele de desfășurare a evenimentului.

Pentru confortul Participanților, Organizatorul își rezervă dreptul de a opri temporar accesul acestora în anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată.

Obiectele interzise descoperite în urma verificării, vor fi oprite la poartă, fără ca organizatorul să își asume responsabilitatea pentru ele.

X. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII. Limitarea răspunderii organizatorului

Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, având în vedere numărul mare de vizitatori sau în legătură cu posibilitatea de a intra la eveniment individual, durata intrării și calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către Participant a prețului Biletului sau acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură.

În cadrul evenimentului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. Având în vedere că nu există o relație contractuală între Organizator și Participantul Neautorizat, organizatorul exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul Neautorizat pentru încălcare contractuală și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior evenimentul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul evenimentului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Participanții nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Organizatorului cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.

Prin urmare, Organizatorul nu va garanta Participantului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor.

Cu toate acestea, Organizatorul va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

Organizatorul nu are obligația să anuleze evenimentul în caz de vreme nefavorabilă. În cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea evenimentului de către organizator din motive de forță majoră, evenimentul sau o parte a acestuia vor fi anulate.

Participanții iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu evenimentul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către organizator. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Participant și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Participantului și Partenerului Contractual. Participanții confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Organizatorului în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii.

Organizatorul declară, de asemenea, în general, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Participanții  pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

Organizatorul nu operează facilități de depozitare a bagajelor sau de depozitare în cutii de valori în timpul evenimentului.

Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de Lost&Found; Participanții se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou.

Participanții sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Organizatorului, Partenerilor Contractuali ai acestuia, altor Participanți și Terți în cadrul evenimentului sau în legătură cu evenimentul.

Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat oricărui Participant sau Terț de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Participant.

Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara zonei de desfășurare a evenimentului sau pe drumul spre sau de la zone de eveniment, deoarece Organizatorul poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în zone de eveniment, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele TCG pentru angajarea răspunderii Organizatorului.

Organizatorul are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentelor TCG în legătură cu evenimentul. Într-un astfel de caz, organizatorul poate invalida Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească evenimentul. Participantul Neautorizat nu are voie să participe și trebuie să părăsească zona de desfășurare a evenimentului fără întârziere.

Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata evenimentului și exonerează complet de răspundere Organizatorul și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni, în limitele prevederilor legale.

În Zona evenimentului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală.

În cadrul evenimentului se pot desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea elemente, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.

De asemenea, Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii.

Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul evenimentului.

IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la astfel de activități care presupun, printre altele, un nivel crescut de efort.

Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru:

• orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe website în legătură cu evenimentul;

• orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii.

Organizatorul, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe website, suspenda orice activitate pe website, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri organizatorul nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri.

Organizatorul nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe site sau pe rețelele de socializare. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe website sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine. În aceste condiții Organizatorul nu poate garanta conținutul website-ului incluzând, dar nelimitându-se, la informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

XI. DATE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucrează datele personale cu respectarea cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Organizatorul va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate, respectiv ale utilizatorilor Site-ului precum și ale Participanților.

 

A. Categorii de date prelucrate și scopurile prelucrării

a) Datele ce urmează a fi colectate direct de la utilizatorii Site-ului se referă la: nume, prenume, email, număr de telefon, adresă poștală, țară de proveniență, data nașterii și sex. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea contului de utilizator, informarea utilizatorilor privind evenimentele realizate de organizator, achiziționarea Produselor și Serviciilor organizatorului și/sau ale partenerilor săi, evaluarea Produselor și Serviciilor oferite; activități de marketing privind Produsele și Serviciile organizatorului și/sau ale Partenerilor Contractuali;

b) De asemenea, Organizatorul poate folosi numele, prenumele și data nașterii utilizatorilor Site-ului și ale Participanților înregistrați la eveniment, împreună cu alte date statistice privind preferințele și obișnuințele în cadrul evenimentului(i.e. prin crearea de profile de consumatori). Aceste date vor fi folosite în scop de marketing, respectiv în scopul îmbunătățirii Produselor și Serviciilor oferite de organizator și/sau ale Partenerilor Contractuali, precum și în scopul de a oferi o serie de facilități Participanților.

 c) Oricând pe parcursul evenimentului, Organizatorul poate solicita datele din actele de identitate ale Participanților, inclusiv prin scanarea și stocarea copiei actelor de identitate pe durata evenimentului. Aceste date vor fi utilizate doar pentru scopul monitorizării respectării condițiilor de acces în cadrul evenimentului, respectiv în scopul evitării fraudelor de către Participanții Neautorizați;

d) Pentru scopul asigurării securității bunurilor, spațiilor și persoanelor, organizatorul folosește mijloace de monitorizare video prin intermediul cărora vor fi prelucrate imaginile persoanelor vizate, respectiv ale tuturor Participanților.

B. Terții destinatari

Organizatorul poate furniza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate împuterniciților acesteia, precum și Partenerilor Contractuali, în vederea realizării scopurilor prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, asiguratori etc.

De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să fie nevoie ca Organizatorul să divulge datele personale către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai organizatorului. Organizatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.

C. Comunicări comerciale

Utilizatorii Site-ului care au furnizat adresele de e-mail pot primi comunicări comerciale din partea Organizatorului cu privire la Produsele și Serviciile acesteia. E-mailurile primite de la organizator nu pot fi considerate în nicio situație ca fiind mesaje de tip SPAM. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Site sau pe site-urile partenerilor contractuali, poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a Organizatorului, accesând linkul de unsubscribe de la finalul fiecărui e-mail primit sau contactându-ne la adresa de e-mail indicată mai jos.

D. Utilizarea Cookie-urilor

Site-ul Evenimentului, www.dimansions.ro utilizează fișiere de tip cookie în momentul în care Site-ul este accesat. Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.AboutCookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe website.