ACREDITARE MASS MEDIA

Vrei să ne ajuţi să transmiţi mai departe povestea diMANSIONS? Află cum poți să faci asta!

diMANSIONS oferă posibilitatea jurnaliştilor/bloggerilor/vloggerilor care nu au primit o invitaţie oficială la ediţia curentă a festivalului, să solicite obţinerea unei acreditări în vederea participării la Festivalul de Muzică “diMANSIONS”.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul pentru acreditare presă aici.

Solicitările de acreditare presă pot fi trimise în perioada 1 aprilie - 31 mai 2019.

Informații suplimentare:

Acreditările de presă pentru festivalul de muzică “diMANSIONS” vor putea fi obţinute numai în avans, completând formularul de acreditare şi va cuprinde următorii paşi:

Se intră pe link de acces pentru înregistrare;
Se completează câmpurile cu informaţiile solicitate, în funcţie de acreditarea solicitată;
După completarea şi transmiterea informaţiilor, vom trimite un mesaj de confirmare a înregistrării informațiilor;
În urma unei proceduri de verificare, vom trimite confirmarea acreditării, pe e-mail.

Pentru entităţile media, limita maximă per redacţie este de două acreditări, în timp ce pentru jurnaliştii de specialitate/bloggeri/vloggeri, limita este de o acreditare. Acreditările nu sunt nominale, astfel încât acestea pot fi transmisibile în cadrul redacţiei. În acelaşi timp, înregistrarea se va face în funcţie de un cod unic de înregistrare, care nu permite înregistrarea peste numărul alocat per publicaţie/jurnalist şi nici înstrăinarea acreditării către terţi din afara redacţiei.

Acreditarea oferă accesul liber în perimetrul festivalului, pe toată durata evenimentului, inclusiv în zona de Camping.
Fotografii oficiali al festivalului diMANSIONS vor pune la dispoziţia presei, imagini în timp real pe un server creat special pe site-ul www.dimansions.ro. În acelaşi timp, la solicitarea oricărei persoane acreditate, organizatorii pot oferi gratis imagini din arhivele artiştilor sau din arhiva diMANSIONS, dacă este cazul.

Instituţiile media/bloggeri/vloggeri sunt rugaţi să respecte regulile de creditare în utilizarea fotografiilor realizate de fotografii oficiali ai festivalului diMANSIONS.

Toţi cei acreditaţi, sunt rugaţi să anunţe cu 30 de zile înainte în cazul în care există dorinţa de a realiza interviuri cu artişti/organizatori etc. Aceste solicitări pot fi realizate la adresa de e-mail: media@dimansions.ro. În cazul artiştilor, aceştia vor decide în funcţie de agenda proprie dacă oferă interviuri sau nu. Având în vedere timpul limitat pe care îl vor petrece, organizatorii nu îşi asumă decizia de a accepta sau de a refuza un interviu cu oricare artist invitat la diMANSIONS. În concluzie, există posibilitatea de refuz a oricărei cereri de interviu.

Retragerea acreditărilor
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage acreditarea pentru nerespectarea regulilor prezentate, precum şi de a introduce reguli noi, în situaţii excepţionale.
Dacă există neclarităţi în ceea ce priveşte acreditarea, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail: media@dimansions.ro
Materiale