By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Acreditare Presă

Acreditările de presă pentru festivalul diMANSIONS Fun Garden vor putea fi obţinute numai în avans, completând formularul de acreditare şi vor cuprinde următorii paşi:

  1. Intri pe link-ul de acces pentru înregistrare;
  2. Completezi câmpurile cu informaţiile solicitate, în funcţie de acreditarea solicitată;
  3. După completarea şi transmiterea informaţiilor, îți vom trimite un mesaj de confirmare a înregistrării informațiilor;
  4. În urma unei procedurii de validare realizate de organizatori împreună cu managementul trupelor, vom trimite confirmarea acreditării, pe e-mail.

 

Pentru entităţile media, limita maximă per redacţie este de două acreditări, în timp ce pentru jurnaliştii de specialitate/bloggeri/vloggeri, limita este de o acreditare. Acreditările vor fi nominale, astfel încât acestea nu pot fi transmisibile în cadrul redacţiei. În acelaşi timp, înregistrarea se va face în funcţie de un cod unic de înregistrare, care nu permite înregistrarea peste numărul alocat per publicaţie/jurnalist şi nici înstrăinarea acreditării către terţi din afara redacţiei.

Acreditarea oferă accesul liber în perimetrul festivalului, pe toată durata evenimentului.

La solicitarea oricărei persoane acreditate, organizatorii pot oferi gratis imagini din arhivele artiştilor sau din arhiva festivalului, dacă este cazul.

Instituţiile media/bloggerii/vloggerii sunt rugaţi să respecte regulile de creditare în utilizarea fotografiilor realizate de fotografii oficiali ai festivalului diMANSIONS Fun Garden.

Toţi cei acreditaţi, sunt rugaţi să anunţe cu 30 de zile înainte în cazul în care există dorinţa de a realiza interviuri cu artiştii sau organizatori etc. Aceste solicitări pot fi realizate la adresa de e-mail: contact@dimansions.ro. În cazul artiştilor, aceştia vor decide, în funcţie de agenda proprie dacă oferă interviuri sau nu. Având în vedere timpul limitat pe care îl vor petrece, Organizatorul nu îşi asumă decizia de a accepta sau de a refuza un interviu cu oricare artist invitat la festival. În concluzie, există posibilitatea de refuz a oricărei cereri de interviu.

Retragerea acreditărilor

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage acreditarea pentru nerespectarea regulilor prezentate, precum şi de a introduce reguli noi, în situaţii excepţionale.

Dacă există neclarităţi în ceea ce priveşte acreditarea, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail: contact@dimansions.ro

Press

Acreditări Presă